Distanserna

Home » Distanserna

Banorna på Sätila Trail är ett antal olika slingor mjukt utlagda i den storslagna naturen längs Lygnerns stränder, kring Sätila och i de kringliggande skogarna. Du kan välja mellan fem distanser: 5, 10, 22, 43 eller 85 km.

5 km

Byslingan startar längs stranden vid Lygnevi och går upp genom byn och tillbaka till Lygnevi igen. Underlaget varierar mellan stig, gräs, grus och asfalt.

10 km

Grebbeshultslingan går längs Lyngerns strand till Flohult, där den vänder uppåt, inåt tillbaka till Sätila och ut mot Grebbeshult. Avslutning som Byslingan.

22 km

Halvmarabanan består av Grebbeshultslingan följt av Ramhultaslingan, den senare går via Smälteryd till fallen och längs den nya leden vid Lygnern tillbaka till mål.

43 km (Itra + UTMB)

Marabanan består av Dyrenässlingan, Grebbeshultslingan och Ramhultaslingan. Dyrenässlingan startar söderut längs Lygnern och klättrar sedan över Torrås och Össjö skogar ner till Almered och tillbaka igen.

85 km (Itra + UTMB)

Lygnernslingan 85 km går i ett stort varv runt Lygnern via Dyrenäs,  Navåsen, Helsjön, Äskhults by, Fjärås bräcka och Ramhultafallen. Underlaget växlar mellan asfalt, grus, skogsväg och stigar….

Comments & Responses