10 km

Home » Distanserna » 10 km

Grebbeshultslingan

Loppet startar vid bryggan och går längs Lygnern till Flohults strand, där man vänder uppåt och norrut, ut mot Grebbeshult på Hyssnavägen och sedan tillbaka till Lygnevi via motionsspåren och Sätila centrum. Banan är snabblöpt och innehåller både stig, grus och asfalt.
Underlagsfördelning: Stig 6km, grus 1,5km och asfalt 2,5km.

  • Starttid: 14:00
  • Distans: 10.4 km
  • Ackumulerad stigning: 160 m
  • Längsta sträcka utan vätska: 7 km
  • GPX-filer att ladda ner

Bansträckning och banprofil : CLICK HERE >>

Vätskestationer:

  • 7 km: Depån i Grebbeshult
  • 9,6 km: Depån i Sätila

Comments & Responses

Comments are closed.