Regler

Home » Regler

Regler

Sätila Trail är i första hand ett motionslopp – syftet med loppet är att visa upp de fantastiska natur- och kulturmiljöer som finns kring Sätila och Lygnern och att sätta bygden i sitt naturgeografiska sammanhang. Samtidigt vill vi erbjuda en möjlighet att tävla med sig själv, med naturen och med sina medtävlare. Nedan regler ska därför följas av alla, de finns där för att inte någon ska frestas att kompromissa med säkerheten för att spara ett fåtal sekunder.

Rules in english here.

Säkerhet

 • Du deltar på egen risk
 • Var försiktig vid de vägkorsningar som finns. Vanliga trafikregler gäller. Använd helst väl synliga kläder med reflekterande material.
 • Det är självklart och obligatoriskt att hjälpa medtävlare med allvarligare problem
 • Kontakta alltid tävlingsledningen om du lämnar banan eller behöver bryta loppet.  Om du inte meddelar oss och försvinner från loppet kommer du att hållas betalningsansvarig för sök- och räddningsoperation.
 • Telefonnummer till tävlingsledning finns på loppets karta och på nummerlappen.

Nedskräpning:

 • Alla former av nedskräpning är strikt förbjuden – medveten nedskräpning innebär omedelbar diskvalifikation och evig skam.

Support:

 • Lagning av vätska, energi och utrustning är endast tillåten vid officiella vätskekontroller.

Maxtider:

Målet stänger kl 24:00. Maxtider blir därmed som nedan

 • 85 km: 18 timmar
 • 43 km: 14 timmar

Nedan listade utrustning ska bäras av alla löpare längs banan (vi genomför slumpvisa stickkontroller). Listad vätskemängd ska finnas vid start, behållare för erforderlig vätskemängd ska finnas hela loppet.

Förlorad GPS-modul faktureras deltagaren med 1300 SEK (den är av naturen svår att förlora permanent)

Obligatorisk utrustning
5 & 10 km

 • Ett glatt humör.

22 km:

 • Ett glatt humör och lite pannben.

43 km:

 • Vätska för 20 km (min 0,15 l)
 • Energi (min 200 kCal)
 • Extra underställströja
 • Extra skaljacka eller räddningsfilt
 • Kompressionslinda
 • Visselpipa
 • Mobiltelefon
 • Pannlampa (ej obligatorisk men mörkret faller efter kl 16)

85 km:

 • Vätska för 30 km (min 0,2 l)
 • Energi (min 250 kCal)
 • Extra underställströja
 • Extra skaljacka eller räddningsfilt
 • Kompressionslinda
 • Visselpipa
 • Mobiltelefon
 • Pannlampa

Observera att din telefons batteritid kanske inte räcker hela resan så ha gärna ett reservbatteri med om du tänker vara ute många timmar!

Comments & Responses

Comments are closed.