85 km

Home » Distanserna » 85 km

Lygnernslingan

Lygnernslingan är 85 km lång, börjar på samma sätt som Dyrenässlingan men fortsätter söderut till Navåsen, Helsjön och går sedan via Täxleberg ut på Hallandsleden förbi Äskhults by och Fjärås bräcka. Norr om Lygnern ansluter slingan till Ramhultaslingan vid fallen.

 • Starttid: 06:00
 • Distans: 85.0 km
 • Ackumulerad stigning: 2300 m
 • Längsta sträcka utan vätska: 21 km
 • Drop bag service: Vid Äskhult, 50 km
 • GPX-filer att ladda ner

(Sen banändring gör att sträckningen blir 2 km längre innan första vätskan, detta är uppdaterat och med på GPX-filerna och på bansträckningen nedan)

Bansträckning, banprofil och reptider nedan.

To open up the map in a separate window CLICK HERE >>

82p5kprof2300hm

Maxtid: 18 timmar

Reptider:

 • 21 km: Depån i Navåsen stänger kl 10:00
 • 35 km: Depån i Helsjön stänger kl 12:45
 • 50 km: Depån i Äskhult stänger kl 16:00
 • 58,5 km: Depån i Fjärås stänger kl 17:45
 • 69 km: Depån i Lerbäck stänger kl 20:00
 • 77,8km: Depån vid Ramhultafallet stänger kl 22:00

Comments & Responses