82 km

Home » Distanserna » 82 km

Fjäråsslingan

Fjäråsslingan är 82 km lång, börjar på samma sätt som Dyrenässlingan men fortsätter söderut till Navåsen, Helsjön och går sedan via Täxleberg ut på Hallandsleden förbi Äskhults by och Fjärås bräcka. Norr om Lygnern ansluter slingan till Ramhultaslingan vid fallen.

 • Starttid: 06:00
 • Distans: 82.0 km
 • Ackumulerad stigning: 2300 m
 • Längsta sträcka utan vätska: 19.4 km
 • Drop bag service: Vid Äskhult, 48.7 km
 • Antal ITRA/UTMB-poäng: 4 (nya skalan)
 • ITRA-certifieringen HÄR >> 
 • GPS-spår HÄR >>

Bansträckning banprofil och reptider nedan.

To open up the map in a separate window CLICK HERE >>

82p5kprof2300hm

Maxtid: 18 timmar

Reptider:

 • 19.4 km: Depån i Navåsen stänger kl 12:00
 • 33.6 km: Depån i Helsjön stänger kl 15:00
 • 48.7 km: Depån i Äskhult stänger kl 18:00
 • 57.2 km: Depån i Fjärås stänger kl 20:00
 • 67.0 km: Depån i Ålgårda stänger kl 22:00
 • 76.7 km: Depån vid Ramhultafallet stänger kl 23:00

Comments & Responses