Kontakt

Home » Kontakt

Loppet arrangeras av OK Räven (Sätilas orienteringsklubb). Sätila Trail startades på initiativ av Sätila of Sweden för att fira företagets långa tradition i bygden och är fortfarande en stark sponsor till loppet.

Kontakta oss gärna på:
Mejl: info@satilatrail.se
Facebook/Instagram: @satilatrail

Comments & Responses

Comments are closed.