42 km

Home » Distanserna » 42 km

Dyrenäs-, Grebbeshult- och Ramhultaslingan

Sätila Trailmara börjar vid Lygnevi brygga och går söderut längs Lygnerns stränder mot Hjorthulan. Efter fem km vänder man uppåt genom Torrås och på stigar och skogsvägar öster om Ösjö mot Almered och motionsspåren som leder tillbaka till Sätila. Andra halvan av banan är densamma som halvmarabanan.

  • Starttid: 10:00
  • Distans: 43.3 km
  • Ackumulerad stigning: 1030 m
  • Längsta sträcka utan vätska: 10.4 km
  • Antal ITRA/UTMB-poäng: 2 (nya skalan)

Bansträckning och banprofil nedan. GPS-spår här >>

UTMB2018

To open up the map in a separate window CLICK HERE >>

43p9kprof1030hm

Comments & Responses