22 km

Home » Distanserna » 22 km

Grebbeshult- och Ramhultaslingan

Halvmarabanan börjar på samma sätt som 10k med en runda längs stränderna ut till Flohult och tillbaka till centrum via motionsspåren. Därefter springer man på grusvägarna upp genom Smälteryd och på blandat underlag ut till Ramhultafallen. Från fallen följer man vandringsleden tillbaka till mål.

  • Starttid: 13:00
  • Distans: 22.2 km
  • Ackumulerad stigning: 615 m
  • Längsta sträcka utan vätska: 7 km
  • Bansträckning och banprofil nedan.
  • GPX-filer att ladda ner
Lygnern_stand_3_500X500

To open up the map in a separate window CLICK HERE >>

21p2kprof615hm

Vätskestationer:

  • 7 km: Depån i Grebbeshult
  • 9,6 km: Depån i Sätila
  • 16,3 km: Depån i Ramhulta

Comments & Responses