Live spårning

Home » Live spårning

82 km

Vi använder GPS-spårning från Legends tracking av samtliga deltagare på 82 km – via nedan länk följer du deltagarnas framfart i dator eller mobil

http://satila.legendstracking.com/

Comments & Responses