Hålltider

Home » Hålltider

Tue-Thu

17-21 Race bib hand out at Hälsohuset (Skogshällsvägen 3)

Friday 11/11

17-20 Race bib hand out at Hälsohuset (Skogshällsvägen 3)

22:00 Dinner at Båthuset closes

Saturday 12/11

02:00 Nummerlappsutdelning/incheckning (GPS) 120 km

03:00 Start 120 km

04:00 Nummerlappsutdelning/incheckning (GPS) 80 km

05:00 Start 80 km

07:00 Breakfast opens at Båthuset

09:00 Nummerlappsutdelning/incheckning 5, 10, 21 & 42 km

10:00 Start 42 km

12:30 Första målgång 80 km

13:00 Start 21 km

13:30 Första målgång 42 km

14:00 Start 10 km

14:30 Nummerlappsutdelning stänger

14:30 Första målgång 120 km

14:30 Första målgång 21 km

14:30 Första målgång 10 km

15:00 Start 5 km

15:15 Första målgång 5 km

16:00 PRISUTDELNING 5, 10, 21 & 42 km

17:00 PRISUTDELNING 80 & 120 km

00:00 Sista målgång 80 km

01:00 Sista målgång 120 km

Comments & Responses