Hålltider

Home » Hålltider

Hålltiderna nedan är preliminära.

Friday 9/11

17-20 Nummerlappsutdelning Hälsohuset (Skogshällsvägen 3, in central Sätila)

Saturday 10/11

04:30 Nummerlappsutdelning/incheckning (GPS) 82 km

06:00 Start 82 km

09:00 Nummerlappsutdelning/incheckning 5, 10, 21 & 42 km

10:00 Start 42 km

13:00 Start 21 km

13:30 Första målgång

14:00 Start 10 km

14:30 Nummerlappsutdelning stänger

15:00 Start 5 km

16:00 PRISUTDELNING

00:00 Målet stänger

Comments & Responses