120 km

Home » Distanserna » 120 km

Fjärås-, Dyrenäs-, Byslingan och Ramhultaslingan

Jubileumsloppet startar med en runda på Dyrenässlingan och ett lite avkortat varv på Ramhultaslingan. Efter cirka fyra mil vidtar så det drygt åtta mil långa varv runt Lygnern, samma sträckning som 80-km-loppet, förbi Navåsen, Helsjön och Täxleberg till Hallandsleden invid stora Horredssjön. Sedan norrut förbi Äskhults by och Fjärås bräcka och norr om Lygnern tillbaka till Sätila. Underlaget är omväxland, men den avslutande löpningen förbi fallen och längs Lygnern in till målet i Sätila är riktigt tuff.

 • Starttid: 01:00
 • Distans: 121.0 km
 • Ackumulerad stigning: 3100 m
 • Längsta sträcka utan vätska: 21 km
 • Drop bag service: vid Äskhult, 90 km
  samt vid varvning, 21/42 km
 • Antal ITRA/UTMB-poäng: 5 (nya skalan)
 • ITRA-certifieringen HÄR >> 
 • Ladda ner GPS-spår HÄR  >>

Bansträckning, banprofil och reptider nedan.

To open up the map in a separate window CLICK HERE >>

120p3kprof3100hm

Maxtid: 22 timmar

Reptider:

 • 81.8 km: Varvning vid Sätila sand senast kl 19:00 (16 timmar)
 • 88.6 km: Depån i Torrås stänger kl 20:00
 • 96.2 km: Depån i Almered stänger kl 21:00
 • 107.6 km: Depån i Sätila stänger kl 23:00
 • 114.7 km: Depån vid Ramhultafallet stänger kl 24:00

Fullföljande fram till, men missad reptid på någon av ovan listade passager innebär automatisk överflyttning och målgång på 80k.

Comments & Responses